Pozemkové spolky

Petrůvka

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha 0,5 km severovýchodním směrem od osady Petrůvka.
charakter Xerotermní stráň s porosty hodnotné nízkostébelné vegetace a potenciálním výskytem modráska černoskvrnného.
cílový stav Pravidelnou sečí zlepšit stav degradovaných trávníků.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 14961
celkem 14961
 


Přihlásit se