Pozemkové spolky

Pitkovická stráň

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Botič - Rokytka
poloha 0,5 km západně od Pitkovic nad pravým břehem Pitkovického potoka
charakter skalnato-travnatá svažitá plocha nad opuštěným lomem - bývalá pastvina
cílový stav udržet hodnoty CHÚ (xerotermní společenstva, plazi …) dle plánu péče
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 5042
celkem 5042
 


Přihlásit se