Pozemkové spolky

Plechtinec

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha Východně od osady Plechtinec.
charakter Rozsáhlejší xerotermní stráň s výskytem omanu vrbolistého, okrotice bílé, hořečku brvitého a dalších vzácných rostlin. Ze živočichů je nejcennější výskyt modráska černoskvrnného.
cílový stav Postupné potlačování náletu a pravidelná mozaikovitá seč.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 55348
celkem 55348
 


Přihlásit se