Pozemkové spolky

Pod Vidlákem

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha Lokalita se nachází v obci Opatov na Moravě pod hrází rybníka Vidlák. Jedná se o část nivy toku Brtnice na levém břehu pod hrází.
charakter Jedná se o část nivy toku Brtnice na levém břehu pod hrází. Jde o poměrně dobře zachovalý zbytek vlhké rašelinné louky s výskytem některých ohrožených druhů rostlin a živočichů. Bohaté je populace zábělníku bahenního, jednotlivě se zde vyskytuje prstnatec májový. Zjištěn byl výskyt hnědáska rozrazilového, ohniváčka modrolemého nebo o. černočerného.
cílový stav Cílem opatření je provést pokosení a plochy a vyhrabání stařiny, hmota bude odstraněna mimo lokalitu. Kosení bude provedeno mozaikovitým způsobem s vynecháním cca 15% ploch. Kosení bude provedeno ruční mechanizací.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 2122
písemný souhlas s prováděním činnosti 9981
celkem 12103
 


Přihlásit se