Pozemkové spolky

Pod Žerotínem

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha 1 km Z od Radějova
charakter sukcesní stádium travního porostu, vyvíjející se k teplomilným travním společenstvům na mělkých skeletovitých půdách
cílový stav zachování teplomilných travních společenstev
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 7094
celkem 7094
 


Přihlásit se