Pozemkové spolky

Podlesí

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha SV od obce Býkovice, na protilehlé straně silnice od rybníka Jordán
charakter Rašelinné louky s ohroženými fytocenózami a rybníky s výskytem ohrožených druhů obojživelníků, ptáků a hmyzu a se zachovalými pobřežními porosty makrofyt.
cílový stav zajištění optimálního způsobu hospodaření ve spolupráci s místními sedláky a organizacemi
nabídka veřejnosti Naučná stezka
Samostatné infopanely

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 24136
jiný pronájem či výpůjčka 74135
celkem 98271
 


Přihlásit se