Pozemkové spolky

Pozemkové parcely v k.ú. Hořiněves

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Východní Polabí
poloha Extravilán obce Hořiněves ve směru k obci Račice nad Trotinou
charakter Pozemkové parcely s funkcí fragmentace zemědělské krajiny
cílový stav Obnovená polní cesta a mokřadní louka s periodickou tůní
nabídka veřejnosti
poznámka2020- příprava revitalizace a zpracovávání ochranářského plánu

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 7271
celkem 7271
 


Přihlásit se