Pozemkové spolky

Pozemkové parcely v k.ú. obce Vlkov

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Východní Polabí
poloha
charakter Krajinná zeleň, zaniklé polní komunikace, ÚSES
cílový stav Obnova fragmentace zemědělské krajiny
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 24766
celkem 24766
 


Přihlásit se