Pozemkové spolky

Prameniště u Předína

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha mezi obcemi Předín a Heraltice, okr. Třebíč
charakter Jedná se o cca 3 ha luk v I. pásmu PHO, tvořené zbytky suchých i podmáčených luk a pramenišť, které jsou dlouhodobě bez údržby. PS se domluvil o podmínkách užívání s vodárenskou společností, která provozuje jímače vody.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 32534
celkem 32534
 


Přihlásit se