Pozemkové spolky

Radiměř - Hlavní stráň

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha Západní část obce Radiměř
charakter Xerotermní stráň s jižní expozicí, výskyt ohrožených druhů denních motýlů a rostlin, např. jalovec obecný, oman vrbolistý, pětiprstka žežulník, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, kudlanka nábožná, modrásek černoskvrnný
cílový stav Odstranění většiny náletových dřevin a obnovení degradovaných trávníků
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 34931
písemný souhlas s prováděním činnosti 24588
celkem 59519
 


Přihlásit se