Pozemkové spolky

Radiměř „Karpaty“

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha 1 km severně od obce Radiměř
charakter Subxerotermní stráně s výskytem jalovce obecného, hořečku brvitého, hořce křížatého, modráska černoskvrnného, atd.
cílový stav Vyřezání nadbytečného náletu a následná údržba pravidelnou sečí.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 17463
celkem 17463
 


Přihlásit se