Pozemkové spolky

Radiměř - Sad

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha Západní část obce Radiměř
charakter Mezická až exotermní stráň starého sadu jabloní a slív. Výskyt ostříce ptačí nožky, pětiprstky žežulníku, modráska černoskvrnného, atd.
cílový stav Vyřezání zarůstajících částí sadu, obnovení funkce luk mozaikovitou sečí, postupná obnova odumírajících stromů a dosáhnout propojení s navazující lokalitou Hlavní stráň.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 11926
jiný pronájem či výpůjčka 13797
písemný souhlas s prováděním činnosti 24698
celkem 50421
 


Přihlásit se