Pozemkové spolky

Řísnické louky

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha jihozápadně od obce Řísnice na okraji lesa
charakter komplex mokřadních luk s výskytem zvlášě chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů
cílový stav zachování cenného ekosystému mokřadních luk ve spolupráci s místními hospodáři
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 28166
písemný souhlas s prováděním činnosti 11465
celkem 39631
 


Přihlásit se