Pozemkové spolky

Rohožník

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Botič - Rokytka
poloha Nad pravým břehem Říčanky na jihovýchodním okraji Dubče.
charakter Částečně zalesněné návrší s geologicky významnými lomy (převážně křemenec) a fragmenty stepní vegetace.
cílový stav Přístupné geologické profily, zachování stepních fragmentů.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 32390
celkem 32390
 


Přihlásit se