Pozemkové spolky

Rokytnice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha na východním okraji obce Rokytnice u Slavičína
charakter genofondový ovocný sad pro staré a místní odrůdy střední části Bílých Karpat, založený v roce 2006
cílový stav zachování genofondu, údržba krajiny
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 20048
věcné břemeno včetně předkupního práva zapsaného v KN 3150
celkem 23198
 


Přihlásit se