Pozemkové spolky

Rváčov u Hlinska

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha k. ú. Rváčov u Hlinska
charakter Mokřadní a mezofilní louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (prstantec májový, upolín evropský, vachta trojlistá aj.).
cílový stav Obnova botanicky cenné vegetace
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 34386
celkem 34386
 


Přihlásit se