Pozemkové spolky

Rybníček u Studeného

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha mělké údolí po levé straně silnice Studený - Onšov, před lesem (u hranice kraje)
charakter ekosystém mokřadů s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména pak bohatá populace ďáblíku bahenního
cílový stav zajištění optimálního způsobu hospodaření
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 5137
písemný souhlas s prováděním činnosti 5441
celkem 10578
 


Přihlásit se