Pozemkové spolky

Rybník Pařez

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha 3 km SV od obce Kaliště, 1 km SZ od obce Proseč
charakter soubor vodních a mokřadních ekosystémů zahrnujících početnou skupinu zvláště chráněných druhů
cílový stav zajištění optimálního způsobu hospodaření
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
ústní dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 43843
celkem 43843
 


Přihlásit se