Pozemkové spolky

Rybníky

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha 2,5 km JZ kostela v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem
charakter periodicky zamokřovaná lokalita s výskytem kriticky ohrožených druhů - listonoha letního a šťovíku úzkolistého
cílový stav obnovení původního travního společenstva nivních luk
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 99658
celkem 99658
 


Přihlásit se