Pozemkové spolky

Salátův kopec

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha
charakter Bývalé obecní pastviny u obce Zašovice, kde se zachovaly unikátní rozsáhlé porosty suchých trávníků s ýskytem mnoha regionálně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Dlouhodobě neobhospodařoané části zarůstajjí nálety křovin. N lokalitě byl zaznamenán výskyt hořečku českého, kociánku dvoudomého, celé řady ohrožených druhů hmyzu a některých významných druhů ptáků hnízdících v řídkých křovinách včetně v regionu velmi vzácné pěnice vlašské. Od roku 2011 zde docháczí k postupné obnově pastvy a redukci náletových dřevin. Lokalita je svým rozsahem 8 ha v regionu velmi významná a je registrována jako VKP.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 75603
celkem 75603
 


Přihlásit se