Pozemkové spolky

Smrčiny

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha jižně od obce Palčice
charakter luční rašeliniště se zvláště chráněnými druhy rostlin
cílový stav uchovat zvláště chráněné rostliny na lokalitě, zlepšit stav louky pravidelným sečením
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 2108
celkem 2108
 


Přihlásit se