Pozemkové spolky

Staré Práchňany

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha Západně od Práchňan, dvě oddělené plochy
charakter Fragmenty mokřadních luk se vzácnou květenou
cílový stav Zachování druhů vhodným obhospodařováním
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
ústní dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 5000
celkem 5000
 


Přihlásit se