Pozemkové spolky

Starohorský mokřad

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha západní okraj Jihlavy, cca 1 km VJV od obce Plandry
charakter mokřady a luční lada v nivě řeky Jihlavy
cílový stav vytvoření biotopů pro mokřadní druhy rostlin a živočichů
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 30053
celkem 30053
 


Přihlásit se