Pozemkové spolky

Štěměchy - Na vrchách

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha na západním okraji obce Štěměchy
charakter Jedná se o bývalé obecní pastviny, na kterých se vyskytují společenstva suchých smilkových trávníků s výskytem několika významných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů. Na lokalitě byla zjištěna největší kolonie mravence Formica foreli v ČR (EN, § O), dále populace modráska lesního (Cyaniris semiargus) (VU) a řada dalších regionálně významných druhů bezobratlých vázaných na suché biotopy.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 17261
celkem 17261
 


Přihlásit se