Pozemkové spolky

Štěmechy-Nad koupalištěm

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha 1,5 km SV od obce Štěměchy
charakter Zbytek bývalé obecní pastviny, na které se vyskytují suché až mozofilní trávníky a na ně vázaná druhově bohatá společenstva bezobratlých.Na lokalitě byly zjištěny populace ohrožených druhů motýlů modráska lesního (Cyaniris semiargus) (VU), perleťovce prostředního (Argynnis adippe) (VU) a řada dalších regionálně významných druhů bezobratlých vázaných na suché biotopy. Lokalita je ohrožená degradací v důsledku dlouhodobého hromadění stařiny a šíření třtiny křovištní.
cílový stav kosení
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 9308
celkem 9308
 


Přihlásit se