Pozemkové spolky

Štěrkopískovna Náklo

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha k. ú. Unčovice
charakter Lokalita s bohatým výskytem cídivky různobarvé
cílový stav Stabilní populace nohrožená zarůstáním náletem (vyžaduje dlouhodobou údržbu), popř. vznik nové populace na novém odkališti a ponechání stávající populace přirozenému zániku
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 6500
celkem 6500
 


Přihlásit se