Pozemkové spolky

Stráně Štědrákovy Lhoty

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha JZ část obce Štědrákova Lhota - Ruda nad Moravou.
charakter Soustava dílčích jižně exponovaných strání s xerotermní až subxerotermní vegetací, mírně kyselého charakteru. Výskyt modráska černoskvrnného či soumračníka čárkovaného.
cílový stav Většina přebytečného náletu byla v minulých letech vykácena a plochy jsou následně udržovány pravidelnou sečí, zlepšující stav vegetace.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 136077
celkem 136077
 


Přihlásit se