Pozemkové spolky

Stráně Vranové Lhoty

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha 6 fragmentů strání rozptýlených v okruhu do 1 km S až SZ směrem od obce Vranová Lhota.
charakter Rozptýlené xerotermní až subxerotermní stráně bohaté teplomilné vegetace s výskytem hořečku brvitého, jalovce obecného, radyku prutnatého, modráska černoskvrnného, saranče vrzavé a mnoha dalších. V jednom místě stráň navazuje na mokřad s přesličkou obrovskou.
cílový stav Údržba a obnovení cenných trávníků pravidelnou sečí a případné vyřezání rozrůstajících se dřevin.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 35911
celkem 35911
 


Přihlásit se