Pozemkové spolky

Stráně u Pěčíkova

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha 4 fragmenty strání rozptýlené v okruhu cca 1 km severně až severovýchodně od obce Pěčíkov.
charakter Subxerotermní až xerotermní vegetace s výskytem zárazy žluté či hvozdíku svazčitého. Ze živočichů byla zjištěna užovka hladká a ochrana je zaměřena především na hnědáska květelového.
cílový stav Postupné vyřezání nadbytečných dřevin a obnovení funkce degradovaných trávníků pravidelnou seči.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 18670
celkem 18670
 


Přihlásit se