Pozemkové spolky

Strážní vrch

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha Lokalita se nachází cca 1 km J od obce Okříšky na kótě Strážní vrch.
charakter Jedná se o fragmenty suchých trávníků na jižně exponovaných svazích Strážního vrchu. Na lokalitě se vyskytují poměrně dobře zachovalá společenstva suchých trávníků s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. K nejvýznamnějším druhům rostlin patří modřenec chocholatý a rozrazil rozprostřený, které zde dosahují mezního výskytu v oblasti Třebíčska. Z živočichů byl zjištěn výskyt modráska jetelového.
cílový stav Kosení travního porostu křovinořezem a ručně vedenou sekačkou a odstranění travní hmoty bude realizováno v rozmezí od 30.6. do 31.8.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 7999
celkem 7999
 


Přihlásit se