Pozemkové spolky

Sušetice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha severně od obce Sušetice, u usedlosti pana Doubravy
charakter cenná mokřadní louka s výskytem pstrnatců
cílový stav zachování cenného ekosystému mokřadních luk ve spolupráci s vlastníkem
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
ústní dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 19822
celkem 19822
 


Přihlásit se