Pozemkové spolky

Toto Karo

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha severovýchodně od městečka Bochov
charakter Rybniční soustava obnovená jako podpora zvlášť chráněných druhů obojživelníků
cílový stav Zachování mezotrofní soustavy drobných a mělkých vodních nádrží bez chovu ryb.
nabídka veřejnosti
poznámkaExkurse na lokalitu jsou možné pouze se svolením Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 88982
celkem 88982
 


Přihlásit se