Pozemkové spolky

Traviska

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha Lokalita Traviska leží na severním okraji hranice s NPR Čertoryje.
charakter Původní bělokarpatská louka s rozptýlenými dřevinami na svazích kopce Traviska v k. ú. Kněždub. Nachází se v I. zóně odstupňované ochrany přírody. Navazuje na rozsáhlý komplex luk v NPR.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 3886
jiný pronájem či výpůjčka 8246
celkem 12132
 


Přihlásit se