Pozemkové spolky

Třebíč, Týnské údolí

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha
charakter Jedná se o zajímavou lokalitu stepních a lesostepních společenstev na jižně exponované stráni v centru města. Žije zde a roste spousta teplomilných druhů, které dosahují v Třebíči hranici svého areálu. Běžně zde žije kudlanka, modrásek rozchodníkový, roste chrpa porýnská, sesel sivý, rozrazil rozprostřený, hvozdík prorostlý. Rozvolněné plochy na písčitém substrátu jsou udržovány sešlapem.
cílový stav Hlídání náletů, udržení stavu
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 11372
celkem 11372
 


Přihlásit se