Pozemkové spolky

Třešňovka - Boskovštejn

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Květokras
poloha V pod hrází Boskovštejnského rybníka, na pravém břehu řeky Jevišovky, v intravilánu obce Boskovštejn, okr. Znojmo
charakter Stoletý třešňový sad o rozloze 1 ha je dnes již nepravidelný porost max. 10 starých rozpadajících se třešní (sad čítal kdysi až 40 stromů) doplněný několika vysázenými ovocnými stromy jiného druhu, ohraničený kamennou zídkou z jedné strany, hustým lemem z hlohů, babyk a šípků na druh straně a dubohabřinou z ostatních dvou stran. Mrtvé dřevo zůstává na místě, neboť sad se nachází ve svažitém terénu nad skalami lemující pravý břeh řeky Jevišovky. Sad je útočištěm především xylofágních druhů brouků (krasec třešňový – dříve květokras třešňový, tesařík bukový) a dutinových ptáků (krutihlav obecný, strakapoud prostřední). V sadu bylo zbudováno broukoviště a hadník.
cílový stav mosaikovité kosení a pastva, péče o staré třešně, výsadba nových třešní, údržba infopanelů u naučných stanovišť
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 11594
celkem 11594
 


Přihlásit se