Pozemkové spolky

U Farského lesa

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha cca 1-1,2 km S od kostela v Branišově, 1 km J od Kalhova
charakter rašelinné a podmáčené louky s výskytem ohrožených druhů
cílový stav zachování biotopu ohrožených druhů: údržba luk mozaikovitou sečí
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 7849
písemný souhlas s prováděním činnosti 29801
celkem 37650
 


Přihlásit se