Pozemkové spolky

Údolí potoka u Dolské myslivny

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha 2 km západně od obce Vyklantice, J od silnice Vyklantice - Lukavec
charakter cenný komplex mezofilní a hydrofilní luční vegetace s výskytem cenných rostlinných druhů a celých společenstev, vzniklý dlouhodobým působením tradičního extenzívního hospodaření
cílový stav zajistit optimální způsob hospodaření ve spolupráci s místními sedláky a organizacemi
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 4451
jiný pronájem či výpůjčka 27325
písemný souhlas s prováděním činnosti 1403
celkem 33179
 


Přihlásit se