Pozemkové spolky

V Krejdách

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha
charakter Dlouhodobě nesečená podmáčená niva s rozptýlenými dřevinami, zejména olšemi, s přirozeně meandrujícím potokem v mírném svahu.
cílový stav Přirozený vodní tok s mozaikou různorodých tůní v nivě s okolními podmáčenými loukami mozaikovitě sečenými se solitérními dřevinami spíše při okrajích pozemku.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 11181
celkem 11181
 


Přihlásit se