Pozemkové spolky

V Olších

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha vlevo od silničky Miličín - Chlístov
charakter olšina na podmáčené až zrašelinělé půdě s velmi silným prameništěm s bohatou populací bledule jarní a dalších význačných druhů rostlin, v části podmáčená louka s bohatou populací vachty trojlisté a cennou lepidopterofaunou
cílový stav udržení olšiny v bezzásahovém režimu, zajistit pravidelné obhospodařování podmáčené louky
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 45832
celkem 45832
 


Přihlásit se