Pozemkové spolky

Větrný vrch

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha Větrný vrch je výrazný hřbet jihozápadně od Ostrova
charakter Genofondový sad s kvalitní ovsíkovou loukou Doupovských hor
cílový stav Doplnit sad novými výsadbami, zajistit každoroční péči o stromy a kosení travního porostu
nabídka veřejnosti
poznámkaLokalita je soukromou zahradou a není vhodná k návštěvám

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 5244
celkem 5244
 


Přihlásit se