Pozemkové spolky

Vladislav

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha okr. Třebíč, kraj Vysočina
charakter Přírodní hodnota pastvin u Vladislavi je daná existencí velkých ploch přírodně cenných biotopů suchých a podhorských trávníků mělkých půd. Zachovalost biotopů a jejich velká plocha umožňují trvalou existenci řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, které na jiných územích již vyhynuli. V rámci kraje Vysočina jde o velmi výjimečné území, protože obsahuje řadu jižních prvků flóry a fauny, které se jinde nevyskytují. Především z hlediska fauny bezobratlých živočichů jde o velmi hodnotné území.
cílový stav Na pastvinách se již několik desítek let nepase a tak rychle degradují a mizí. Postupně zarůstají křovinami a expanzivní trávou třtinou křovištní, jsou zalesňovány nebo ustupují zástavbě. Cílem je redukce třtiny, janovce a odstranění náletů akátů a křovin. V budoucnu obnova pastvy.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 87348
celkem 87348
 


Přihlásit se