Pozemkové spolky

Vlčí hrdlo

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha Na pravém břehu potoka Syrovinka 3 km jihovýchodně od Bzence.
charakter Od roku 2008 úhor, na kterém dochází spontánní sukcesí k obnově původních společenstva nivní louky
cílový stav Obnova nivních luk a říčního meandru.
nabídka veřejnosti
poznámkaLokalita je postupně vykupována v rámci kampaně Místo pro přírodu. Přispívat na její výkup lze na konto 9999922/0800 pod specifickým symbolem 109.

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 19064
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 88712
jiný pronájem či výpůjčka 18512
celkem 126288
 


Přihlásit se