Pozemkové spolky

Za Volavcem

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha Mez se nachází v k. ú. Louka u Ostrohu, na severním svahu mezi hájem Volavec a polní tratí Díly nad Maňáky. Probíhá v přibližně severojižním směru v délce asi 500 m od solního konce ležícího v nadmořské výšce asi 280 m, po horní v nadmořské výšce 330 m.
charakter Jediná zachovalá stepní travnatá mez s roztroušenými křovinami na severozápadních úbočích kóty 375,5 (Volavec) a jedna z mála v celém širším okolí Louky a Lipova. Jedná se o nepoužívanou starou úvozovou cestu s 2–7 m širokými travnatými okraji, dnes na některých místech zarostlou velkými hlohy. Je významným refugiem mnoha teplomilných a suchomilných druhů rostlin, které jsou dnes v okolí Louky a Lipova velmi vzácné. Při orientačním průzkumu v roce 2015 zde byly z ohrožených druhů potvrzeny například hlaváček jarní (Adonis vernalis), hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), kosatec trávovitý (Iris graminea), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) nebo regionálně vzácná šalvěj hajní (Salvia nemorosa).
cílový stav Cílem je zachovat tuto jedinečnou připomínku staré kulturní krajiny i s jejím druhovým bohatstvím. Hlavním nástrojem k udržení a zlepšení současného stavu bude obnova pravidelného kosení jednou ročně v červenci nebo srpnu. V prvních letech bude odstraněna či ořezána i část keřů.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 12398
písemný souhlas s prováděním činnosti 4700
celkem 17098
 


Přihlásit se