Pozemkové spolky

Záhumenice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Hostákov: rybník cca 600 m SV od centra obce.
charakter Rybník s litorály a navazujícími mokřady s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
cílový stav Rybník s litorály a navazujícími mokřady s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
ústní souhlas s prováděním činnosti 26104
celkem 26104
 


Přihlásit se