Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Anthericum

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Občanské sdružení Anthericum, z.s.
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
22855939
statutární zástupce Anna Vošická
adresa sídla Čechova 340, Březno u Chomutova, 43145
přijetí standartů Ne
datum akreditace 1.4.2011

Oficiální kontakty spolku:

adresa Čechova 340, Březno u Chomutova, 43145
telefon 777033700
email vosicky.r@seznam.cz
web http://www.stromystrednihopoohri.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bílé stráně u Malého Března stepní lokalita východně od obce Malé Březno, okres Most
Homole lesostepní lokalita kopec mezi Podbořany a Dolánky
Klín u Lužice stepní lokalita v obci Lužice, okres Most
Kolina stepní lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin severně nad obcí Vinaře, ORP Kadaň, okres Chomutov
Koniklecová louka u Krásného Dvorečka zarůstající stepní lokalita trnkou obecnou a růží šípkovou
Kozí hřbet u Buškovic stepní lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin hřbet severně nad Buškovicemi, ORP Podbořany, okres Louny
Kozinec stepní lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin vojenská střelnice mezi Podbořany a Vroutkem, ORP Podbořany, okres Louny
Louka konikleců u Pastvin zarůstající stepní lokalita trnkou obecnou a růží šípkovou
Louka vstavačů u Černýše
Louka vstavačů u Pastvin lokalita s výskytem chráněných druhů rostlin u obce Úhošťany, Kadaň, ORP Kadaň, okres Chomutov
Mlýnský vrch u Nepomyšle stepní lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin kopec severně mezi Nepomyšlí a Buškovicemi, ORP Podbořany, okres Louny
Mokřad u Vroutku zamokřená louka s výskytem chráněných druhů rostlin louka v obci Vroutek, ORP Podbořany, okres Louny
Pec u Skršína stepní lokalita severně od obce Skršín, okres Most
Pod Hůrkou stepní lokalita zarůstající trnkou obecnou růží šípkovou
PP Slanisko u Škrle lokalita s výskytem halofytních rostlin západně od obce Škrle, okres Chomutov
PP Sluňáky geologická lokalita jižně v obci Rokle, ORP Kadaň, okres Chomutov
PP Střezovská rokle stepní a geologická lokalita zarůstající geograficky nepůvodními druhy severně nad obcí Střezov, ORP Chomutov, okres Chomutov
PP Želinský meandr lesostepní lokalita nad řekou Ohří s výskytem vzácných druhů rostlin (koniklec luční, smil písečný atd.) a živočichů (užovka stromová, užovka hladká, užovka obojková) mezi obcí Kadaň a Tušimice nad řekou Ohří, okres Chomutov
PR Běšický chochol stepní lokalita + lesostep severně nad Nechranickou přehradou, okres Chomutov
Salzwiese zamokřená louka s výskytem chráněných druhů rostlin v lese mezi obcí Kovářská a Loučná pod Klínovcem
Step pod Šibeničním vrchem u Mašťova stepní lokalita jižně od Mašťova mezi Mašťovem a Chmelištnou
Stepní loučka u Siřemi stepní lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin step mezi poli východně od Siřemi, ORP Podbořany, okres Louny
Stepní stráň nad Střezovem stepní lokalita
Stráň u Kryr lesostepní lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin stráň po levé straně z Kryr do Černčic, ORP Podbořany, okres Louny
Stráň u Škrle step a slanisko východně od obce Škrle
VKP Bílé stráně u Čejkovic stepní lokalita severně nad obcí Čejkovice a Libědice, okres Chomutov
VKP Dubina stepní lokalita
VKP Stepní ostroh u Čejkovic stepní lokalita
Vršek u Domašína stepní lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin jižně od obce Domašín, okres Chomutov
Vstavačová louka u Březence zamokřená louka s výskytem prstnatce májového a kosatce sibiřského jižně od obce Březenec, Jirkov, okres Chomutov
Vstavačová louka u Křimova mokřadní louka
Vstavačová louka u Orasína podmáčená louka s výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů
Vstavačová louka u Petrohradu mokřad s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin mezi obcí Petrohrad a Chotěšov, ORP Podbořany, okres Louny
Vstavačová louka u Vysoké Jedle


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se