Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Arion

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP ARION
právní forma pobočný spolek
04377818
statutární zástupce Kamil Maralík
adresa sídla kpt. Nálepky 962/13, Olomouc, 779 00
přijetí standartů Ne
datum akreditace 20.3.2018

Oficiální kontakty spolku:

adresa Kpt. Nálepky 13, Olomouc, 779 00
telefon 723 674 209
email ondra.sil@centrum.cz
web http://csoparion.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Hořepníky v České Rybné Střídavě vlhká louka s výskytem hořce hořepníku, srpice barvířské, či hadího mordu nízkého 1 km SV od obce Česká Rybná
Hraničky Xerotermní stráně bohaté teplomilné vegetace s výskytem vzácných druhů hmyzu, např. okáč strdivkový a saranče vrzavá. Zjištěna byla i užovka hladká. 0,3 km SV směrem od obce Hraničky.
Petrůvka Xerotermní stráň s porosty hodnotné nízkostébelné vegetace a potenciálním výskytem modráska černoskvrnného. 0,5 km severovýchodním směrem od osady Petrůvka.
Plechtinec Rozsáhlejší xerotermní stráň s výskytem omanu vrbolistého, okrotice bílé, hořečku brvitého a dalších vzácných rostlin. Ze živočichů je nejcennější výskyt modráska černoskvrnného. Východně od osady Plechtinec.
Radiměř - Hlavní stráň Xerotermní stráň s jižní expozicí, výskyt ohrožených druhů denních motýlů a rostlin, např. jalovec obecný, oman vrbolistý, pětiprstka žežulník, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, kudlanka nábožná, modrásek černoskvrnný Západní část obce Radiměř
Radiměř - Sad Mezická až exotermní stráň starého sadu jabloní a slív. Výskyt ostříce ptačí nožky, pětiprstky žežulníku, modráska černoskvrnného, atd. Západní část obce Radiměř
Radiměř „Karpaty“ Subxerotermní stráně s výskytem jalovce obecného, hořečku brvitého, hořce křížatého, modráska černoskvrnného, atd. 1 km severně od obce Radiměř
Rašelina na Plaňavě Fragment zrašelinělé louk. Vyskytuje se rosnatka okrouhlolistá, ostřice Davallova, prstnatec májový, všivce,... Východní části osady Martinice, město Proseč.
Rozstání Xerotermní stráň s hodnotnou teplomilnou vegetací. SV okraj obce Rozstání.
Rváčov u Hlinska Mokřadní a mezofilní louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (prstantec májový, upolín evropský, vachta trojlistá aj.). k. ú. Rváčov u Hlinska
Stráně Štědrákovy Lhoty Soustava dílčích jižně exponovaných strání s xerotermní až subxerotermní vegetací, mírně kyselého charakteru. Výskyt modráska černoskvrnného či soumračníka čárkovaného. JZ část obce Štědrákova Lhota - Ruda nad Moravou.
Stráně u Pěčíkova Subxerotermní až xerotermní vegetace s výskytem zárazy žluté či hvozdíku svazčitého. Ze živočichů byla zjištěna užovka hladká a ochrana je zaměřena především na hnědáska květelového. 4 fragmenty strání rozptýlené v okruhu cca 1 km severně až severovýchodně od obce Pěčíkov.
Stráně v České Radiměři Rozptýlené části subxerotermních strání s výskytem vemeníku dvoulistého, modráska černoskvrnného, hořečku brvitého a dalších druhů. Západní část obce Radiměř
Stráně Vranové Lhoty Rozptýlené xerotermní až subxerotermní stráně bohaté teplomilné vegetace s výskytem hořečku brvitého, jalovce obecného, radyku prutnatého, modráska černoskvrnného, saranče vrzavé a mnoha dalších. V jednom místě stráň navazuje na mokřad s přesličkou obrovskou. 6 fragmentů strání rozptýlených v okruhu do 1 km S až SZ směrem od obce Vranová Lhota.
Štěrkopískovna Náklo Lokalita s bohatým výskytem cídivky různobarvé k. ú. Unčovice
U věznice Mírov Subxerotermní až xerotermní stráň. Vyskytuje se zde záraza žlutá, vzácnější druhy motýlů a v minulosti i modrásek černoskvrnný. Východně od obce Mírov.
Upolíny u Mervartových Prameniště - mokřadní louka s výskytem upolínu nejvyššího, prstnatce májového, hadího mordu nízkého, a dalších druhů Severní část obce Borová, místní část Hatě.
Upolíny v Cerkytlech Mokřadní louka s bohatou populací upolínu nejvyššího. Severní část obce Borová, místní část Cerkytle.
Vachta u dráhy Mokřadní louka s výskytem vachty trojlisté. SV část obce Oldřiš u Poličky.


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se