Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Berkut

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel 23/02 ZO ČSOP BERKUT
právní forma pobočný spolek
66364256
statutární zástupce Jiří Šindelář
adresa sídla Klášter č.p. 106, Teplá, 36461
přijetí standartů Ano
datum akreditace 2005

Oficiální kontakty spolku:

adresa Bečovská botanická zahrada, Tovární 478, Bečov nad Teplou, 364 64
telefon 736642792
email becovskabotanicka@seznam.cz
web http://www.becovskabotanicka.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bečovská botanická zahrada Botanická zahrada založená v roce 1918, po roce 1945 opuštěna zpustošena. Od roku 2005 obnova ze strany 23/02 ZO ČSOP BERKUT. Významný objekt zahradní a krajinářské architektury, prvek ÚSES, v interakci s NATURA 2000, součást CHKO Slavkovský les i Krajinná památková zóna Bečovsko. Na pravém břehu říčky Teplá na západním okraji Bečova nad Teplou v návaznosti na intravilán obce (průmyslový areál).
Cech svatého Víta Přechodně chráněná plocha (vyhlášena jako PCHP Cvičiště) - bylo vyhlášeno rozhodnutím MěÚ Mariánské Lázně zn. OŽP/07/2461/Tr. Plocha je významným biocentrem a biokoridorem na kontaktu Českého lesa a Podčeskoleské pahorkatiny. Obec Trstěnice (okr. Cheb)
Nad tunelem Skalní výchoz, lesní porost Skalnatá stráň nad železničřní tartí a tunelem.
Psí skála Vysoce hodnotné území s kulturní krajinou se zastoupením přírodních i kulturních prvků. Západně od centra města Bečova na úpatí lesního komplexu Psí skála
Zlatý a Šibeniční vrch Výrazné krajinné dominanty nad Bečovem. Dříve obhospodařované (pole, louky, sady), dnes pastviny, remízky a náletové háje. Významné též historicky (bývalé hláska, popraviště, terasové zdi, komunikační systém, drobné památky). Jižní okraj Bečova nad Teplou při silnici do Chodova.


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se