Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Berkut

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel 23/02 ZO ČSOP BERKUT
právní forma pobočný spolek
66364256
statutární zástupce Jiří Šindelář
adresa sídla Klášter č.p. 106, Teplá, 36461
přijetí standartů Ano
datum akreditace 2005

Oficiální kontakty spolku:

adresa Bečovská botanická zahrada, Bečov nad Teplou, 364 64
telefon 736642792
email zocsopberkut@seznam.cz
web http://www.zocsopberkut.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bečovská botanická zahrada Bývalá botanická zahrada, Beauforstké alpinum, přírodně krajinářský park v údolí řeky Teplá s řadou významných cizokrajných stromů. V minulosti jedna z nejvýznamnějších sbírkových zahrada (pereny) v zemi, ve 2. pol. 20. stol. zpustlé. Na pravém břehu říčky Teplá na západním okraji Bečova nad Teplou v návaznosti na intravilán obce (průmyslový areál).
Cech svatého Víta Přechodně chráněná plocha (vyhlášena jako PCHP Cvičiště) - bylo vyhlášeno rozhodnutím MěÚ Mariánské Lázně zn. OŽP/07/2461/Tr. Plocha je významným biocentrem a biokoridorem na kontaktu Českého lesa a Podčeskoleské pahorkatiny. Obec Trstěnice (okr. Cheb)
Nad tunelem Skalní výchoz, lesní porost
Psí skála Vysoce hodnotné území s kulturní krajinou se zastoupením přírodních i kulturních prvků. Na území se nachází louky, pastviny, mokřady a zarůstající rybníky, skalní výchozy i opuštěný lom. Západně od centra města Bečova na úpatí lesního komplexu vrchu Hůrka (pod Psí skálou)
Zlatý a Šibeniční vrch Výrazné krajinné dominanty nad Bečovem. Dříve obhospodařované (pole, louky, sady), dnes pastviny, remízky a náletové háje. Významné též historicky (bývalé hláska, popraviště, terasové zdi, komunikační systém, drobné památky). Jižní okraj Bečova nad Teplou při silnici do Chodova.


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se