Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Botič - Rokytka

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP Botič - Rokytka
právní forma pobočný spolek
48137961
statutární zástupce Jitka Loubová
adresa sídla Konopišťská 3, PRAHA 10, 10100
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2002

Oficiální kontakty spolku:

adresa Konopišťská 3, Praha 10, 101 00
telefon 602255443
email botrok@centrum.cz
web

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Pitkovická stráň skalnato-travnatá svažitá plocha nad opuštěným lomem - bývalá pastvina 0,5 km západně od Pitkovic nad pravým břehem Pitkovického potoka
Rohožník Částečně zalesněné návrší s geologicky významnými lomy (převážně křemenec) a fragmenty stepní vegetace. Nad pravým břehem Říčanky na jihovýchodním okraji Dubče.
Triangl Mokřad s výskytem chráněných druhů obojživelníků a ptáků. V trojuhelníku železničních tratí na pomezí Strašnic a Hostivaře


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se