Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Čmelák

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Čmelák - Společnost přátel přírody
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
46747362
statutární zástupce Jan Korytář
adresa sídla Švermova 32, LIBEREC 10, 460 10
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2003

Oficiální kontakty spolku:

adresa Švermova 32, Liberec 10, 460 10
telefon 482751195
email pozemkovyspolek@cmelak.cz
web http://www.cmelak.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bezděčín vytěžený hospodářský les s několika výstavky buku, výsadbou smrku a javoru a náletem buku Asi 1 kilometr severně od obce Frýdštejn nad nejprudší zatáčkou silnice z Frýdštejna na Kopaninu
Březová zanedbané paseky se vzrostlým náletem břízy, jasanu a jeřábu. Pozemek v Podještědí - u ČOV východně od silnice z Všelibic do Březové.
Dolní Vítkov Zazemněný rybníček přírodního charakteru s břehovým lužním lesem. Na bezejmenném potůčku severně od Chrastavy mezi silnicemi na Vítkov a Novou ves půl kilometru západně od Hypofarmy.
Horní Maxov mokřadní louka s výskytem stovek orchidejí
Chrastava Tůně, mokřady, podmáčené a mokré louky u přírodního toku potoka. U bezejmenného potoka severně od Chrastavského Špičáku.
Jablonné v Podještědí Mokřady a podmáčené louky včetně 2 potoků na kraji obce Jablonné v Podještědí v příměstské oblasti, v sousedství zámečku a zámeckého parku sloužícího jako dětský domov. na západním okraji Jablonného v Podještědí, východně od zámečku Nový Falkenburk
Javorník Pozemek, jehož větší část tvoří poškozená 40letá smrková monokultura, najdeme tu ale i cenné staré porosty, bučin, smíšených lesů s lípou a jilmem, mladé javořiny a ve smrčinách staré buky a kleny. Součástí jsou i dva zarostlé vápencové lomy a ruina bývalého domu. Na Ještědském hřebeni mezi Hoření Prosečí, Pláněmi pod Ještědem a Světlou pod Ještědem.
Jirkov vytěžený hospodářský les s několika výstavky smrku a náletem smrku Asi 3 kilometry SV od Železného Brodu, na pravém břehu potoka Střevelná
Karlinky Luh na březích bývalé průmyslové odkalovací nádrže, dnes sloužicí pro procházky místních. Na západním okraji Liberce v oblasti rozvolněné zástavby na březích rybníka v mapách zvaného "Seba."
Kotel Vytěžený hospodářský les s několika výstavky břízy a osiky a s výsadbou smrku, borovice a dubu V Podještědí u silnice z Osečné do Českého Dubu asi kilometr za obcí Kotel, v místě, kde "esíčkem" sklesává z hřebene.
Lázně Libverda Potok v lukách bez doprovodných dřevin. potok SSV v lukách nad Lázněmi Libverda
Minkovice Lesní pozemek s mladou smrkovou monokulturou. Nad obcí Šimonovice jižně od Liberce na SV úpatí Ještědského hřebene. Pozemek se táhne mezi hotelem Olympie, bývalým hostincem U horského ševce a loukami severovýchodně od něj.
Proseč stoletý smrkobukový les s charakterem pralesa Na JZ svahu hlubockého hřebene pod kótou 821,nad nejhořejší zatáčkou silnice v Hoření Proseči.
Přibyslavice Paseka osázená dřevinami dle původní dřevinné skladby v moři nepůvodních monokultur v Podještědí na severním svahu rokle 500 metrů severně od Přibyslavic v Podještědí
Skuhrov Vytěžený hospodářský les s několika bukovými výstavky a výsadbou smrku (původní majitel) a původních druhů dřevin (PS) Asi 3,5 kilometru severně od Malé Skály na Železnobrodsku v lesnatém údolí potoka mezi obcemi Mukařov a Skuhrov na levém břehu levého potoka asi 50 metrů nad jeho soutokem s pravým
Objekt Charakteristika
Jablonnné Budova bývalého mlýna na okraji města Jablonné v Podještědí v sousedství lokality Mokřady Jablonné
Padouchov Roubená chalupa na polosamotě na jihozápadních svazích Ještědského hřebene v centru pozemků Javorník - projektu Nový prales.


Přihlásit se