Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Hády

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP Pozemkový spolek HÁDY
právní forma pobočný spolek
70882631
statutární zástupce Lubomír Tichý
adresa sídla Panská 9, BRNO, 60200
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2001

Oficiální kontakty spolku:

adresa Panská 9, Brno, 60200
telefon 776224024
email tichy@sci.muni.cz
web http://pshhady.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Džungle jámový lom, geologické zajímavosti, ochrana biodiverzity v mozaice s ostatními přilehlými územími
Etážový lom vápencový lom, kde byla ukončena těžba, významný prostor pro revitalizaci a návrat ohrožených druhů severovýchodní okraj Brna
Hádecká planinka součást NPR Hádecká planinka, velký význam z hlediska ochrany přírody - cenná rostlinná společenstva severovýchodní okraj Brna
Kavky lesostep s více jak 70 druhy ohrožených rostlin severvýchodní část Brna, spodní část jižního svahu Hádů
Návdavky u Němčan Přírodní památka
Pod Hády významný krajinný prvek lesostepního charakteru V dolní části JZ svahu - VKP Pod Hády
U čtyřproudové silnice pastvinná lada - zarůstající jižně od PP Velká Klajdovka
Velká Klajdovka Přírodní památka s lesostepními společenstvy severvýchodní část Brna, spodní část jižního svahu Hádů


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se